aanvraag

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

Als een aanvraag kompleet is beslist de stichting op basis van het maatschappelijk belang of cultureel welzijn, doel, doelgroep en prioriteit welk initiatief gesteund gaat worden. Deze afweging is aan de bestuurders van de stichting zelf. Meer informatie over het doel van de stichting Fonobori kunt u vinden in art. 3 en 4 van onze statuten.

Van oorsprong staat het belang van de ouderen in de wijk Bolnes centraal bij stichting Fonobori. Maar de stichting wil zich breder inzetten en zal daarom ook projecten in andere wijken en doelgroepen willen ondersteunen. Zolang met het project/initiatief maar het maatschappelijk belang of cultureel welzijn binnen de gemeente Ridderkerk gemoeid gaat.

In de keuze voor welk initiatief gesteund gaat worden zal de doelgroep ouderen voorrang krijgen in vergelijking met bijvoorbeeld jongeren, voetbalteams, kerken, buurtverenigingen, etcetera. Evenzo zal de wijk Bolnes prioriteit hebben ten opzichte van andere wijken in Ridderkerk.

Aanvragen voor ondersteuning

Voor een aanvraag voor een financiële ondersteuning verzoeken wij u om het Fonobori aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen.

Voorafgaand aan uw aanvraag verzoeken wij u de volgende documenten op te zoeken;

  • Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Gespecificeerde begroting
  • Gespecificeerd financieringsplan
  • Meest recente jaarverslag (inhoudelijk en financieel, incl. de balans)
  • Begroting van het lopend boekjaar
  • Relevante documentatie van uw organisatie
  • Begroting komend jaar (zo mogelijk)

Heeft u nog vragen? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Naar het aanvraagformulier