Fonobori Fonobori Fonobori Fonobori Fonobori Fonobori Fonobori Fonobori Fonobori Fonobori Fonobori Fonobori Fonobori

Heeft u vragen aan onze stichting? Klik op onderstaande links om antwoorden te krijgen op veelgestelde vragen:

Wanneer komt mijn project/initiatief in aanmerking voor een financiële bijdrage van Fonobori? Moet mijn aanvraag altijd verband houden met ouderen in Bolnes? Hoe is Fonobori ontstaan? Wat is het maximale bedrag dat ik mag aanvragen bij Fonobori? Op grond waarvan wordt mijn aanvraag gehonoreerd/afgewezen? Ik twijfel of ik in aanmerking kom voor een financiële ondersteuning, wat kan ik het beste doen? Wat gebeurt er na het indienen van mijn aanvraag? Het initiatief waarvoor ik steun zou willen krijgen van Fonobori valt buiten de gemeente Ridderkerk, heeft het zin om toch een aanvraag in te dienen? Mijn aanvraag voldeed aan de voorwaarden, maar is toch afgewezen. Hoe kan dat? Heeft het zin om mijn afgewezen aanvraag volgend jaar opnieuw in te dienen?

 

Wanneer komt mijn project/initiatief in aanmerking voor een financiële bijdrage van Fonobori? Stichting Fonobori heeft een aantal voorwaarden opgesteld waaraan een project/initiatief in ieder geval moet voldoen (klik hier voor deze voorwaarden).
De uiteindelijke keuze wordt bepaald door de stichting zelf.
terug naar boven

 

Moet mijn aanvraag altijd verband houden met ouderen in Bolnes? Dat is geen vereiste maar het vergroot je kans op honorering van jouw project/initiatief wel.
terug naar boven

 

Hoe is Fonobori ontstaan? In 2008 heeft de stichting Noordhave besloten gezien de gewijzigde maatschappelijke verhoudingen en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en/of aansprakelijkheden haar taken per 1 januari 2009 over te dragen aan de professionele thuiszorgorganisatie Internos. Op datzelfde moment is de stichting Noordhave opgeheven en is het liquidatie saldo ingebracht als startvermogen van de op 16 oktober 2008 opgerichte stichting Fonobori.
terug naar boven

 

Wat is het maximale bedrag dat ik mag aanvragen bij Fonobori? Per jaar besteedt de stichting maximaal € 100.000,- aan projecten/initiatieven.
Het maximaal aan te vragen bedrag per project is € 50.000,-.
terug naar boven

 

Op grond waarvan wordt mijn aanvraag gehonoreerd/afgewezen? In eerste instantie wordt uw aanvraag beoordeeld op de criteria die zijn gesteld door de stichting (zie voorwaarden). Daarna zal tussen de verschillende aanvragen een keuze gemaakt worden door de stichting op basis van prioriteit en raakvlak met ouderen en de wijk Bolnes.
terug naar boven

 

Ik twijfel of ik in aanmerking kom voor een financiële ondersteuning, wat kan ik het beste doen? U kunt het beste contact opnemen met de secretaris van de stichting, Piet Louter via email: info@fonobori.nl of telefoon: 06 - 27096725.
terug naar boven

 

Wat gebeurt er na het indienen van mijn aanvraag? Direct na het online indienen van uw aanvraag, krijgt u van ons een automatische bevestiging. Vervolgens nemen wij uw aanvraag in behandeling en krijgt u binnen één maand een eerste reactie van ons. Daarin geven wij aan of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en of deze wel of niet in aanmerking zou kunnen komen voor honorering.
terug naar boven

 

Het initiatief waarvoor ik steun zou willen krijgen van Fonobori valt buiten de gemeente Ridderkerk, heeft het zin om toch een aanvraag in te dienen? Nee, de stichting Fonobori ondersteunt alleen projecten binnen de gemeente Ridderkerk.
terug naar boven

 

Mijn aanvraag voldeed aan de voorwaarden, maar is toch afgewezen. Hoe kan dat? De stichting Fonobori krijgt meerdere aanvragen binnen. Uw aanvraag kan om die reden ook worden afgewezen omdat het geld voor die periode al is vergeven of omdat uw project een lagere prioriteit had dan een ander project.
terug naar boven

 

Heeft het zin om mijn afgewezen aanvraag volgend jaar opnieuw in te dienen? Dat heeft alleen zin als uw aanvraag aan de voorwaarden voldeed, maar niet als het om andere redenen is afgewezen. Neemt u voor verdere informatie daarover contact op met de secretaris van de stichting, Piet Louter via email: info@fonobori.nl of telefoon: 06 - 27096725.
terug naar boven