over Fonobori

Hoe is Fonobori ontstaan?
De naam Fonobori is een acroniem van: Financiële Ondersteuning Noordhave Bolnes Ridderkerk. De stichting Fonobori is een Ridderkerkse stichting die in 2009 is voortgekomen uit de stichting Noordhave. De stichting zette zich jarenlang in voor de huisvesting van ouderen in Bolnes. De overgebleven fondsen uit die stichting vormen nu de financiële middelen van de nieuwe stichting Fonobori met als breder doel het maatschappelijke en culturele welzijn van de inwoners van Ridderkerk te bevorderen.

Hoe werkt Fonobori?
De stichting wil haar doel verwezenlijken door eenmalige financiële bijdragen te leveren aan in hun ogen belangrijke projecten of initiatieven binnen de gemeente Ridderkerk. De stichting stelt jaarlijks een statutair vastgesteld bedrag van maximaal € 100.000,- beschikbaar voor een 20 tot 30-tal goede initiatieven per jaar. Omdat de stichting Fonobori van oorsprong het meest begaan is met het welzijn van ouderen binnen de wijk Bolnes, zullen initiatieven vanuit die hoek de hoogste prioriteit krijgen in honorering. Maar ook projecten gericht op andere doelgroepen of uit andere wijken binnen Ridderkerk maken kans op financiële steun van de stichting.

Beleidsplan
Download hier het beleidsplan van stichting Fonobori.