vragen

Heeft u vragen aan onze stichting? Klik op onderstaande links om antwoorden te krijgen op veelgestelde vragen:

Stichting Fonobori heeft een aantal voorwaarden opgesteld waaraan een project/initiatief in ieder geval moet voldoen (klik hier voor deze voorwaarden).
De uiteindelijke keuze wordt bepaald door de stichting zelf.

Dat is geen vereiste maar het vergroot je kans op honorering van jouw project/initiatief wel.

In 2008 heeft de stichting Noordhave besloten gezien de gewijzigde maatschappelijke verhoudingen en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en/of aansprakelijkheden haar taken per 1 januari 2009 over te dragen aan de professionele thuiszorgorganisatie Internos. Op datzelfde moment is de stichting Noordhave opgeheven en is het liquidatie saldo ingebracht als startvermogen van de op 16 oktober 2008 opgerichte stichting Fonobori.

Per jaar besteedt de stichting maximaal € 100.000,- aan projecten/initiatieven.
Het maximaal aan te vragen bedrag per project is € 50.000,-.

In eerste instantie wordt uw aanvraag beoordeeld op de criteria die zijn gesteld door de stichting (zie voorwaarden). Daarna zal tussen de verschillende aanvragen een keuze gemaakt worden door de stichting op basis van prioriteit en raakvlak met ouderen en de wijk Bolnes.

U kunt het beste contact opnemen met de secretaris van de stichting, Piet Louter via email: info@fonobori.nl of telefoon: 06 - 27096725.

Direct na het online indienen van uw aanvraag, krijgt u van ons een automatische bevestiging. Vervolgens nemen wij uw aanvraag in behandeling en krijgt u binnen één maand een eerste reactie van ons. Daarin geven wij aan of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en of deze wel of niet in aanmerking zou kunnen komen voor honorering.

Nee, de stichting Fonobori ondersteunt alleen projecten binnen de gemeente Ridderkerk.

De stichting Fonobori krijgt meerdere aanvragen binnen. Uw aanvraag kan om die reden ook worden afgewezen omdat het geld voor die periode al is vergeven of omdat uw project een lagere prioriteit had dan een ander project.

Dat heeft alleen zin als uw aanvraag aan de voorwaarden voldeed, maar niet als het om andere redenen is afgewezen. Neemt u voor verdere informatie daarover contact op met de secretaris van de stichting, Piet Louter via email: info@fonobori.nl of telefoon: 06 - 27096725.